ABC Score (Assessment of Blood Consumption)

Skatta risk för behov av massiv blodtransfusion vid trauma.
När används ABC Score?
  • Vid trauma för att bedöma behov av massiv blodtransfusion.
  • Bedömningen kräver FAST-ultraljud, vilket gör den undersökarberoende.
  • ABC Score är utformat för att ha hög sensitivitet, och därmed identifiera så många som möjligt med behov av massiv blodtransfusion. Det gör att en del som erhåller transfusion baserat på detta verktyg gör det i onödan.

Beräkna ABC Score

ABC-score
Resultat

Mer om ABC Score (Assessment of Blood Consumption Score)

ABC-score används för att på akutintaget bedöma om det föreligger behov av massiv blodtransfusion, vilket definieras som 10 enheter blod eller mer. Vare parameter ger 1 poäng. Om två eller fler poäng föreligger är sannolikheten för massiv transfusionsbehov förhöjd.

Massiv blodtransfusion krävs i 3-5% av alla traumafall. Blödning är den vanligaste dödsorsaken i akutskedet vid trauma; 50% av dödsfallen under första dygnet förklaras av blödning. Traumapatienter med blödning har i upp till 40% av fallen en koagulationsstörning som leder till högre mortalitet. Snabb korrigering av koagulationsstörningen minskar mortaliteten. Blodprodukter måste ges tidigt och beräknat för att täcka förlust av erytrocyter, koagulationsfaktorer och trombocyter.

ABC Score finns för att underlätta den initiala bedömningen av behovet av massiv blodtransfusion. Poängsystemet är enkelt, vilket är avsiktligt eftersom det underlättar för kliniker att fatta beslut. Till skillnad från andra verktyg för riskbedömning så behövs inga laboratorieprover för att beräkna ABC Score.

Referens

Early prediction of massive transfusion in trauma: simple as ABC (assessment of blood consumption)? Timothy C Nunez , Igor V Voskresensky, Lesly A Dossett, Ricky Shinall, William D Dutton, Bryan A Cotton. J Trauma . 2009 Feb;66(2):346-52.

Abstract

Background: Massive transfusion (MT) occurs in about 3% of civilian and 8% of military trauma patients. Although many centers have implemented MT protocols, most do not have a standardized initiation policy. The purpose of this study was to validate previously described MT scoring systems and compare these to a simplified nonlaboratory dependent scoring system (Assessment of Blood Consumption [ABC] score).

Methods: Retrospective cohort of all level I adult trauma patients transported directly from the scene (July 2005 to June 2006). Trauma-Associated Severe Hemorrhage (TASH) and McLaughlin scores calculated according to published methods. ABC score was assigned based on four nonweighted parameters: penetrating mechanism, positive focused assessment sonography for trauma, arrival systolic blood pressure of 90 mm Hg or less, and arrival heart rate > or = 120 bpm. Area under the receiver operating characteristic curve (AUROC) used to compare scoring systems.

Results: Five hundred ninety-six patients were available for analysis; and the overall MT rate of 12.4%. Patients receiving MT had higher TASH (median, 6 vs. 13; p < 0.001), McLaughlin (median, 2.4 vs. 3.4; p < 0.001) and ABC (median, 1 vs. 2; p < 0.001) scores. TASH (AUROC = 0.842), McLaughlin (AUROC = 0.846), and ABC (AUROC = 0.842) scores were all good predictors of MT, and the difference between the scores was not statistically significant. ABC score of 2 or greater was 75% sensitive and 86% specific for predicting MT (correctly classified 85%).

Conclusions: The ABC score, which uses nonlaboratory, nonweighted parameters, is a simple and accurate in identifying patients who will require MT as compared with those previously published scores.