Albuminkorrigerat kalcium (vid misstänkt hypokalcemi)

Albuminkorrigerat kalcium

För patienter med hypoalbuminemi ger direkt mätning av kalcium (P/S-Ca2+) ett inkorrekt värde. Korrekt kalciumvärde kan beräknas genom att korrigera för albuminnivån (P/S-Albumin). Använd kalkylatorn nedan för att beräkna albuminkorrigerat kalcium.

Albumin, korrigerat för kalcium

Vid misstanke om hypokalcemi kan patienten uppvisa normala kalciumnivåer om hypoalbuminemi (lågt albumin) föreligger. Lågt albumin kan alltså orsaka falskt lågt kalcium. Med denna formel kan du korrigera kalciumvärdet för aktuellt albuminvärde. Ett alternativ till denna formel är att analysera fritt-Ca2+ (Fritt kalcium).

Formel:

Korrigerat kalcium = (0.8 * (Normal Albumin – Pt’s Albumin)) + Serum Ca

Note: formula assumes albumin units in g/dL.

Referenser

Br Med J. 1973 Dec 15; 4(5893): 643–646. doi: 10.1136/bmj.4.5893.643 PMCID: PMC1587636 PMID: 4758544 Interpretation of Serum Calcium in Patients with Abnormal Serum Proteins R. B. Payne, A. J. Little, R. B. Williams, and J. R. Milner

Ann Biol Clin (Paris) . 2009 Jul-Aug;67(4):411-8. doi: 10.1684/abc.2009.0348. [“Corrected” calcium: calcium status underestimation in non-hypoalbuminemic patients and in hypercalcemic patients] [Article in French] X Parent 1, C Spielmann, A-M Hanser