Beräkna CHADS-VASC score (poäng)

CHADS-VASC
Ålder
Komorbiditet och kön

Resultat

Poäng

Risk

Poäng Årlig risk för stroke, TIA eller annan tromboembolism
0          0%
1 1.3%
2 2.2%
3 3.2%
4 4.0%
5 6.7%
6 9.8%
7 9.6%
8 6.7%
9 15.2%

Rekommendation

Poäng Rekommendation
0          Ingen behandling
1-9 Waran eller nya antikoagulantia (NOAK). Om enda riskfaktor är kvinligt kön kan behandling avstås.