Beräkna korrigerad QT-tid (QTc tid, lång QT-tid, LQTS)

Korrigerad QT-tid (QTc)

Korrigerad QT-tid (QTc tid)

QTc-tid enligt Bazzetms
QTc = QT interval / √ (RR interval)
QTc-tid enligt Fridericiams
QTc = QT interval / (RR interval)1/3
QTc-tid enligt Framinghamms
QTc = QT interval + 154 x (1 – RR interval)
QTc-tid enligt Hodgesms
QTc = QT interval + 1.75 x [(60 / RR interval) − 60]