Beräknat LDL kolesterol

Estimerar LDL kolesterol utifrån totalkolesterol, triglycerider och HDL.
När används beräknat LDL kolesterol?
  • Denna formel används allt mer sällan eftersom direkt mätning av LDL kolesterol är mer exakt och metoden finns tillgänglig på i princip samtliga laboratorier som analyserar lipider.
  • Metoden kräver att triglycerider mäts i fasta. Fasteprov är inte nödvändigt för att få ett korrekt LDL-värde vid direkt mätning av LDL.
  • Friedwalds formel används för att göra beräkningen och formeln ger osäkra resultat vid mycket höga värden på triglycerider eller totalkolesterol.
Vad är Friedwalds formel?

LDL kolesterol = totakolesterol – HDL – (triglycerider / 5)

Beräkna LDL kolesterol med Friedwalds formel

Beräknat LDL-värde
Beräknat LDL

Referenser

Cordova CM, Schneider CR, Juttel ID, Cordova MM. Comparison of LDL-cholesterol direct measurement with the estimate using the Friedewald formula in a sample of 10,664 patients. Arq Bras Cardiol. 2004;83(6):482-7.