Bolusdos insulin, beräkning

Bolusdos insulin
mmol/L
E
Ange dygnsdos insulin (alla sorter).

Resultat

BolusdosE insulin
Detta är den rekommenderade bolusdosen som skall ges vid hyperglykemi.