Canadian CT Head Rule

Canadian CT Head Rule
GCS < 15
Misstanke om skallfraktur
Tecken till skallbasfraktur
Kräkt minst två gånger
65 år eller äldre
Amnesi för hela halvtimmen innan traumat
Farlig mekanism