Centorkriterier

Centorkriterierna
Temp ≥ 38,5°C
Beläggningar på tonsillerna
Ömmande käkvinkeladeniter
Frånvaro av hosta

Resultat

Resultat