CRB-65 (Bedömning av vårdnivå vid pneumoni)

CRB-65 (Bedömning av vårdnivå vid pneumoni)
Nytillkommen konfusion
Andningsfrekvens ≥ 30 / min
Hypotoni
Ålder ≥ 65 år

Resultat

CRB-65 används för att skatta svårighetsgraden av pneumoni hos vuxna patienter. I CRB-65 ingår 4 variabler. CRB-65 är ett komplement till, men ersätter inte, den kliniska bedömningen av patienten. Följande ingår i CRB-65:

  1. Nytillkommen konfusion
  2. Andningsfrekvens >30/minut
  3. Blodtryck <90 systoliskt eller <60 diastoliskt
  4. Ålder >65 år.

Varje markör ger 1 poäng.

Tolkning:

  • Vid >1 poäng bör inläggning övervägas.
  • Vid 2 poäng är inläggning starkt indicerad.
  • Komorbiditet och immunosuppression stärker inläggningsindikation oavsett poäng.

Referens

Lakartidningen . 2008 Sep 17-23;105(38):2582-7. Management of adult patients with community-acquired pneumonia. Evidence-based guidelines from the Swedish Infectious Diseases Association. Kristoffer Strålin 1, Gunilla Goscinski, Jonas Hedlund, Christer Lidman, Carl Spindler, Ake Ortqvist, Hans Holmberg

Start Over