DVT Score (Wells score), Djup Ventrombos

DVT Score
Cancer behandlad senaste halvåret eller palliation
Benpares eller gips
Immobilisering / kirurgi
Ömhet över kärlsträngen
Ensidig helbenssvullnad
≥ 3 cm skillnad i vadomfång
Pittingödem i det symptomatiska benet
Ytliga kollateralvener (ej endast varicer)
Tidigare diagnosticerad DVT
Annan diagnos minst lika trolig