Glasgow-Blatchford score

Glasgow-Blatchford score
B-Hb g/L (män)
B-Hb g/L (kvinnor)
S-Urea mmol/L
Systoliskt BT mmHg
Hjärtfrekvens/min
Haft melena
Synkoperat
Leversvikt
Hjärtsvikt