Göteborg University Cirrhosis Index (GUCI)

När används GUCI?
  • GUCI används för att estimera graden av levercirros hos patienter med hepatit C.
  • GUCI kan användas för att skatta långtidsprognos, svar på antiviral terapi och cirrosgrad.
Göteborg University Cirrhosis Index (GUCI)

Formel

GUCI = (ASAT * PK-INR * 100) / (TPK * REFASAT)

REFASAT = Övre referensvärdet för ASAT.
TPK anges i enheten 109 st/L.

Referenser

Scand J Gastroenterol. 2005 Jul;40(7):867-72. Cirrhosis in hepatitis C virus-infected patients can be excluded using an index of standard biochemical serum markers Sara Islam 1, Linda Antonsson, Johan Westin, Martin Lagging

Scand J Gastroenterol. 2005 Jul;40(7):867-72. Cirrhosis in hepatitis C virus-infected patients can be excluded using an index of standard biochemical serum markers Sara Islam 1, Linda Antonsson, Johan Westin, Martin Lagging