Hitta ICD-10 diagnoskoder

Här kan du hitta ICD-10-koder genom att bläddra i registret.

Gå till Snabbsökning ICD-10 om du vill söka fritt i registret.

ICD-10

Innehåll Kapitel
A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)
C00-D48 Tumörer (C00-D48)
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50-D89)
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99)
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59)
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95)
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar (L00-L99)
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99)
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99)
O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats (R00-R99)
S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
U00-U99 Koder för särskilda ändamål (U00-U99)
V01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)
Z00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)

Om ICD-10

Den internationella klassifikationen ICD är främst en statistisk klassifikation för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.

Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

Den svenska versionen av ICD-10 heter ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning. ICD-10-SE ersatte den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) den 1 januari 2011. Klassifikationen är obligatorisk för rapportering till Socialstyrelsens hälsodataregister. För att få en enhetlig och gemensam svensk uppdelning av diagnoskoderna i ICD-10-SE ska Socialstyrelsen godkänna alla förslag till ändringar, nya koder och fördjupningskoder. Förslagen ska skickas in enligt våra uppdateringsrutiner, du hittar filen nedan under rubriken Ladda ner.

Kodning av COVID-19 enligt Socialstyrelsen februari 2021

Koderna som ska användas ur ICD-10-SE är (se även kodningsanvisningarna nedan):

U07.1 Covid-19, virus identifierat
Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är.

U07.2 Covid-19, virus ej identifierat
Koden används när en patient har diagnostiserats med sjukdomen covid-19 och diagnosen har ställts kliniskt eller epidemiologiskt, men inte bekräftats genom laboratorietest.

U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat
Används då en person söker vård för annan sjukdom eller skada än covid-19 och det är relevant att lägga till information om att patienten har haft covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19.

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat
Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19.

U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, ospecificerat
Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19: Cytokinstorm; Kawasaki-liknande syndrom; Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]; Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS] Utesluter: Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)

U11.9 Kontakt för vaccination mot covid-19
Koden används vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19.

U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt
Kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först för att ange den ogynnsamma effekten.


Tilläggskod i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ):

ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19
Tilläggskod till annan utförd åtgärd.