A000 – Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae

ICD-10 kod för Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae är A000.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kolera (A00), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae:

ICD-kod A000
Diagnos Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
Kategori A00, Kolera
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)