A009 – Kolera, ospecificerad

ICD-10 kod för Kolera, ospecificerad är A009.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kolera (A00), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kolera, ospecificerad:

ICD-kod A009
Diagnos Kolera, ospecificerad
Kategori A00, Kolera
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)