A010 – Tyfoidfeber

ICD-10 kod för Tyfoidfeber är A010.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tyfoidfeber och paratyfoidfeber (A01), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tyfoidfeber:

ICD-kod A010
Diagnos Tyfoidfeber
Kategori A01, Tyfoidfeber och paratyfoidfeber
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)