A012 – Paratyfoidfeber B

ICD-10 kod för Paratyfoidfeber B är A012.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tyfoidfeber och paratyfoidfeber (A01), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Paratyfoidfeber B:

ICD-kod A012
Diagnos Paratyfoidfeber B
Kategori A01, Tyfoidfeber och paratyfoidfeber
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)