A013 – Paratyfoidfeber C

ICD-10 kod för Paratyfoidfeber C är A013.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tyfoidfeber och paratyfoidfeber (A01), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Paratyfoidfeber C:

ICD-kod A013
Diagnos Paratyfoidfeber C
Kategori A01, Tyfoidfeber och paratyfoidfeber
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)