A014 – Paratyfoidfeber, ospecificerad

ICD-10 kod för Paratyfoidfeber, ospecificerad är A014.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tyfoidfeber och paratyfoidfeber (A01), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Paratyfoidfeber, ospecificerad:

ICD-kod A014
Diagnos Paratyfoidfeber, ospecificerad
Kategori A01, Tyfoidfeber och paratyfoidfeber
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)