A030 – Shigella dysenteriae (serogrupp A)

ICD-10 kod för Shigella dysenteriae (serogrupp A) är A030.

Diagnosen klassificeras under kategorin Shigellos (bakteriell dysenteri, rödsot) (A03), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Shigella dysenteriae (serogrupp A):

ICD-kod A030
Diagnos Shigella dysenteriae (serogrupp A)
Kategori A03, Shigellos (bakteriell dysenteri, rödsot)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)