A041 – Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier

ICD-10 kod för Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier är A041.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra bakteriella tarminfektioner (A04), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier:

ICD-kod A041
Diagnos Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier
Kategori A04, Andra bakteriella tarminfektioner
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)