A048 – Andra specificerade bakteriella tarminfektioner

ICD-10 kod för Andra specificerade bakteriella tarminfektioner är A048.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra bakteriella tarminfektioner (A04), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade bakteriella tarminfektioner:

ICD-kod A048
Diagnos Andra specificerade bakteriella tarminfektioner
Kategori A04, Andra bakteriella tarminfektioner
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)