A049 – Bakteriell tarminfektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Bakteriell tarminfektion, ospecificerad är A049.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra bakteriella tarminfektioner (A04), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Bakteriell tarminfektion, ospecificerad:

ICD-kod A049
Diagnos Bakteriell tarminfektion, ospecificerad
Kategori A04, Andra bakteriella tarminfektioner
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)