A050 – Matförgiftning orsakad av stafylokocker

ICD-10 kod för Matförgiftning orsakad av stafylokocker är A050.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats (A05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Matförgiftning orsakad av stafylokocker:

ICD-kod A050
Diagnos Matförgiftning orsakad av stafylokocker
Kategori A05, Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)