A054 – Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus

ICD-10 kod för Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus är A054.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats (A05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus:

ICD-kod A054
Diagnos Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus
Kategori A05, Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)