A058 – Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier

ICD-10 kod för Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier är A058.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats (A05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier:

ICD-kod A058
Diagnos Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier
Kategori A05, Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)