A059 – Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad

ICD-10 kod för Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad är A059.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats (A05), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad:

ICD-kod A059
Diagnos Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad
Kategori A05, Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)