A063 – Amöbom i tarmen

ICD-10 kod för Amöbom i tarmen är A063.

Diagnosen klassificeras under kategorin Amöbainfektion (A06), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Amöbom i tarmen:

ICD-kod A063
Diagnos Amöbom i tarmen
Kategori A06, Amöbainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)