A069 – Amöbainfektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Amöbainfektion, ospecificerad är A069.

Diagnosen klassificeras under kategorin Amöbainfektion (A06), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Amöbainfektion, ospecificerad:

ICD-kod A069
Diagnos Amöbainfektion, ospecificerad
Kategori A06, Amöbainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)