A078 – Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer

ICD-10 kod för Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer är A078.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra protozosjukdomar i tarmen (A07), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer:

ICD-kod A078
Diagnos Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer
Kategori A07, Andra protozosjukdomar i tarmen
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)