A080 – Enterit orsakad av rotavirus

ICD-10 kod för Enterit orsakad av rotavirus är A080.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer (A08), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Enterit orsakad av rotavirus:

ICD-kod A080
Diagnos Enterit orsakad av rotavirus
Kategori A08, Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)