A081 – Akut gastroenteropati orsakad av norovirus

ICD-10 kod för Akut gastroenteropati orsakad av norovirus är A081.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer (A08), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut gastroenteropati orsakad av norovirus:

ICD-kod A081
Diagnos Akut gastroenteropati orsakad av norovirus
Kategori A08, Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)