A083 – Enterit orsakad av annat specificerat virus

ICD-10 kod för Enterit orsakad av annat specificerat virus är A083.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer (A08), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Enterit orsakad av annat specificerat virus:

ICD-kod A083
Diagnos Enterit orsakad av annat specificerat virus
Kategori A08, Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)