A085 – Andra specificerade tarminfektioner

ICD-10 kod för Andra specificerade tarminfektioner är A085.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer (A08), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade tarminfektioner:

ICD-kod A085
Diagnos Andra specificerade tarminfektioner
Kategori A08, Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)