A090 – Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak

ICD-10 kod för Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak är A090.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (A09), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak:

ICD-kod A090
Diagnos Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak
Kategori A09, Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)