A150 – Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan odling

ICD-10 kod för Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan odling är A150.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andningsorganen, bakteriologiskt och histologiskt verifierad (A15), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan odling:

ICD-kod A150
Diagnos Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan odling
Kategori A15, Tuberkulos i andningsorganen, bakteriologiskt och histologiskt verifierad
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)