A154 – Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

ICD-10 kod för Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, verifierad bakteriologiskt och histologiskt är A154.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andningsorganen, bakteriologiskt och histologiskt verifierad (A15), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, verifierad bakteriologiskt och histologiskt:

ICD-kod A154
Diagnos Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
Kategori A15, Tuberkulos i andningsorganen, bakteriologiskt och histologiskt verifierad
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)