A160 – Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd

ICD-10 kod för Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd är A160.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt (A16), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd:

ICD-kod A160
Diagnos Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd
Kategori A16, Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)