A163 – Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

ICD-10 kod för Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation är A163.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt (A16), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation:

ICD-kod A163
Diagnos Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation
Kategori A16, Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)