A169 – Tuberkulos i ospecificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

ICD-10 kod för Tuberkulos i ospecificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation är A169.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt (A16), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tuberkulos i ospecificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation:

ICD-kod A169
Diagnos Tuberkulos i ospecificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation
Kategori A16, Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)