A171 – Meningealt tuberkulom (G07)

ICD-10 kod för Meningealt tuberkulom (G07) är A171.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i nervsystemet (A17), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Meningealt tuberkulom (G07):

ICD-kod A171
Diagnos Meningealt tuberkulom (G07)
Kategori A17, Tuberkulos i nervsystemet
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)