A178 – Annan tuberkulos i nervsystemet

ICD-10 kod för Annan tuberkulos i nervsystemet är A178.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i nervsystemet (A17), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan tuberkulos i nervsystemet:

ICD-kod A178
Diagnos Annan tuberkulos i nervsystemet
Kategori A17, Tuberkulos i nervsystemet
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)