A183 – Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenterialkörtlarna

ICD-10 kod för Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenterialkörtlarna är A183.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andra organ (A18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenterialkörtlarna:

ICD-kod A183
Diagnos Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenterialkörtlarna
Kategori A18, Tuberkulos i andra organ
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)