A184 – Tuberkulos i hud och subkutan vävnad

ICD-10 kod för Tuberkulos i hud och subkutan vävnad är A184.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andra organ (A18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tuberkulos i hud och subkutan vävnad:

ICD-kod A184
Diagnos Tuberkulos i hud och subkutan vävnad
Kategori A18, Tuberkulos i andra organ
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)