A184H – Tuberculosis verrucosa cutis

ICD-10 kod för Tuberculosis verrucosa cutis är A184H.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andra organ (A18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tuberculosis verrucosa cutis:

ICD-kod A184H
Diagnos Tuberculosis verrucosa cutis
Kategori A18, Tuberkulos i andra organ
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)