A184J – Acne scrofulosorum

ICD-10 kod för Acne scrofulosorum är A184J.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andra organ (A18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Acne scrofulosorum:

ICD-kod A184J
Diagnos Acne scrofulosorum
Kategori A18, Tuberkulos i andra organ
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)