A184K – Lichen scrofulosorum

ICD-10 kod för Lichen scrofulosorum är A184K.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andra organ (A18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Lichen scrofulosorum:

ICD-kod A184K
Diagnos Lichen scrofulosorum
Kategori A18, Tuberkulos i andra organ
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)