A184X – Tuberkulos i hud och subkutan vävnad, ospecificerad

ICD-10 kod för Tuberkulos i hud och subkutan vävnad, ospecificerad är A184X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andra organ (A18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tuberkulos i hud och subkutan vävnad, ospecificerad:

ICD-kod A184X
Diagnos Tuberkulos i hud och subkutan vävnad, ospecificerad
Kategori A18, Tuberkulos i andra organ
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)