A186 – Tuberkulos i öra

ICD-10 kod för Tuberkulos i öra är A186.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andra organ (A18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tuberkulos i öra:

ICD-kod A186
Diagnos Tuberkulos i öra
Kategori A18, Tuberkulos i andra organ
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)