A188 – Tuberkulos i andra specificerade organ

ICD-10 kod för Tuberkulos i andra specificerade organ är A188.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tuberkulos i andra organ (A18), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tuberkulos i andra specificerade organ:

ICD-kod A188
Diagnos Tuberkulos i andra specificerade organ
Kategori A18, Tuberkulos i andra organ
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)